Choice Language:

English/Montenegro

 

Telekom Slovenije, d.d. je, u svrhu izgradnje regionalne mreže optičkih vlakana kroz Crnu Goru, osnovala podružnicu u Crnoj Gori pod nazivom SIOL d.o.o. Podgorica, koja je 100 % u vlasništvu Telekom Slovenije, d.d. Kompanija ima tri telekomunikaciona POP-a u Podgorici, Pljevljima i Bijelom Polju.

Informacije o kompaniji

Naziv:

DRUŠTVO ZA PRUŽANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA “SIOL” DOO PODGORICA

Adresa:

Džordža Vašingtona 108/36A, The Capital Plaza, 81000 Podgorica

PDV broj:

30/31-10646-9

Matični broj kompanije:

02848155

Registracioni broj:

5-0610706

Banka:

NLB Montenegrobanka, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, Podgorica

SWIFT:

MNBAMEPG

IBAN:

ME25 5300 0501 0009 4522 67

Žiro račun:

530-0000000019682-40

Devizni račun:

00-501-0009452.2

Menadžment

Direktor:

MSc. Simon Furlan – simon.furlan@telekom.si

Zamjenik direktora:

Sreta Marić – sreta.maric@telekom.si


Advokat

Advokatska kancelarija Radonjić/associates
Bulevar Džordža Vašingtona 108/A36, 2nd Floor
The Capital Plaza
81000 Podgorica/Montenegro
Kontakt osoba: Ms Itana Šćekić, Advokat
Mail: itana.scekic@radonjic-associates.com

Knjigovodstvo (Adresa za fakturiranje)

Unija računovodstvena kuća d.o.o.
Bulevar Džordža Vašingtona Br. 98/IV (Capital plaza),
81000 Podgorica/Montenegro
WEB: http://www.unija.com
Kontakt osoba:
Ms Iva Asanović, Viši Računovođa
Mail: iva.asanovic@unija.com
Ms Radmila Đorđević, Operativni računovođa
Mail: radmila.djordjevic@unija.com

Održavanje TK mreže

Network STS systems + IPMPLS 2021

Održavanje aktivne i pasivne opreme
Trasa: Bosnia/Montenegro border near Metaljka – Pljevlja – Bijelo Polje - Montenegro/Kosovo border near Rožaje
Optoinžinjering d.o.o.
Ul. Vukašina Markovića 218,
81000 Podgorica
Kontakt osoba: Vladimir Slavić
Mail: optoinzenjering@gmail.com

Održavanje pasivne opreme
Trasa: Bijelo Polje – Kolašin - Podgorica
Sitexs IT Solutions d.o.o.
Crnogorskog Bataljona 2/4,
81000 Podgorica
Kontakt osoba: Mr. Momčilo Božović
Mail: odrzavanje@sitexs.me

Cjenovnik usluga

Cjenovnik usluga

Whistleblowing Channel

SIOL/SIOL PODGORICA


Copyright 2024 © Telekom Slovenije, d. d.